Ladina keele morfoloogia ja süntaks (GRR6404.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6404.HT
vana ainekood
GRR6404
Õppeaine nimetus eesti k
Ladina keele morfoloogia ja süntaks
Õppeaine nimetus inglise k
Morphology and Syntax of Latin
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua ülevaade ladina keele sõnaliikidest, käänete süsteemist ja verbi aegadest ja kõneviisidest. Anda ladina keele süntaksi algteadmised.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse käigus tehakse teoreetiline ülevaade ladina sõnaliikidest, käänete süsteemist ja verbide grammatilistest aegadest ning muutumatutest sõnaliikidest. Samuti võetakse läbi käänete funktsioonid ja grammatiliste aegade ja kõneviiside kasutamine pea- ja kõrvallauses. Pool kursuse mahust on pühendatud autentsete tekstide lugemisele, kus põhirõhk on morfosüntaktilisel analüüsil, võimaldamaks tulevikus üliõpilasel iseseisvalt ladina tekstiga hakkama saada.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Olla võimeline aru saama ladina tekstist sõnaraamatu ja grammatika abiga.
Õppejõud
Ülo Siirak (PhD)
space