Hispaania keele ajalugu (GRR6323.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6323.HT
vana ainekood
GRR6323
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keele ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Spanish Language
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused hispaania keele ajaloo tundmaõppimiseks.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Hispaania keelt vaadeldakse igas loengus-seminaris kahest vaatenurgast: ajaloolisest kontekstist, millega kaasnesid muudatused keeles ning uuritakse, millised on toimunud muutused sõnavaras, fonoloogias ning semantilises tähenduses.
Loeng algab üliõpilase esitlusega ajaloolisest kontekstist ning selle mõjudest keelele, analüüsideks transkribeeritud tekste. Keelt uuritakse kronoloogiliselt järgmistel teemadel:

1. Latiniseerimine
2. Al-Andalus
3. Keele koidik: Gloss
4. Keele edasilevik: Camino de Santiago
5. Kastillaani eeposed ja kangelased
6. Diskussioonid
7. Toledo School tõlkijate kool: kirjaliku proosa teke
8. Jutustused (Castille and India)
9. El Arcipreste de Hista
10. La Celestina
11. Don Quijote
12. Hispaania keele levik Ameerika(te)s. RAE loomine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilased on võimelised:
analüüsima hispaania keelt ajaloolises, sotsiopoliitilises ja kultuurilises kontekstis.
mõistma tekste ning tuletama sõnu ning vorme keeltest, mis on mõjutanud hispaania keele kujunemist.
Õppejõud
Alberto López de Pablo Márquez
space