Hispaania kultuuriruumi kujunemine (GRR6304.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6304.HT
vana ainekood
GRR6304
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania kultuuriruumi kujunemine
Õppeaine nimetus inglise k
Approaches to the Evolution of Spanish Culture and Society
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua ülevaade Hispaania ajaloo murrangulisematest hetkedest poliitilises, kultuurilises ja sotsiaalses plaanis. Mauride vallutustest VIII sajandil XXI sajandini. Analüüsida hispaania kultuuripärandi kujunemist mõjutanud sündmusi ja muutusi läbi ajaloo.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
SEPTEMBER-OKTOOBER (sügissemestri esimene periood).
1. Moslemite Hispaania (711-1492)
2. Keskaeg Hispaania (to 1474). Visigootide valitsusaeg ning langus. Rekonkista.
3. Monarhia ja impeerium (1474-1700) Hispaania mõjuvõimu kasvamisest maailma mastaabis.
4. Hispaania ajalugu alates 1700. Võitlus mõjuvõimu eest, Napoleoni vallutused.
5. XX sajand. Poliitiline ebastabiilsus, 1936.aasta kodusõda. Franco diktatuur.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised Hispaania kultuuriruumi väljakujunemisest läbi erinevate ajalooperioodide.


Õppejõud
Sonia Remiro Fondevilla
space