20. sajandi Hispaania ühiskond ja kultuur (GRR6302.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6302.HT
vana ainekood
GRR6302
Õppeaine nimetus eesti k
20. sajandi Hispaania ühiskond ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish Society and Culture in the 20th Century
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused põhiteadmiste omandamiseks Hispaania ühiskonnast ja kultuurist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade kaasaja Hispaania ühiskonna ja kultuuri tähtsamatest aspektidest : ühiskondlikud institutsioonid, nende toimimine, haldusjaotus, haridussüsteem; traditsioonid, kombed, tähtpaevad.
XIX saj. kriiside aeg, kodanlik revolutsioon ja romantism: guerrillas, vana režiimi (kui sotsiaalse ning poliitilise süsteemi) lagunemise aeg, uue süsteemi kujunemine Hispaania riigiks, Ladina- Ameerika maade vabadusliikumised, liberalism, karlism, tööstus ja massiliikumised.
1874-1931: Restauratsioon ja nn hõbedane aeg hispaania kultuuris: oligarhia võit ja canovism, koloniaalkriis, Esimene maailmasõda ja neutralism, Ibeeria natsionalism, realism ja naturalism, modernism ja 98-ndate põlvkond, 1914-ndate põlvkond, avangard ja 1927ndte põlvkond.
1931-1975 II Hispaania Vabariik, Kodusõda ja Franco: Riigi ja Kiriku lahknemine, kodusõja tagajärjed, Franco režiim (1939-1975), sõjajärgne avangard, teater.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus omandada kursuse teoreetilist osa ning esitada kohustusliku kirjanduse kohta kodune töö.
Õppejõud
Juan Carlos Monroy
space