Hispaania keele struktuur (GRR6301.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6301.HT
vana ainekood
GRR6301
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keele struktuur
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish Language Structure
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua ülevaade hispaania keele struktuurist.
Toetada algteadmiste omandamist hispaania keele lingvistikas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade hispaania keele lingvistikast:
Hispaania keele foneetika: häälikud, rõhulised silbid, rõhk ja intonatsioon.
Morfoloogia: morfeem, morfeemide tüübid, sõna, sõnamoodustusviisid (tuletamine, liitsõnad jne).
Lauseõpetus: lause, lihtlause (struktuur), liitlause (struktuur; rindlause ja põimlause).
Sissejuhatus tekstigrammatikasse.
Loengud, isesisvad harjutused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus ära tunda ja rakendada hispaania keele grammatika reegleid.
Suutlikkus täita praktilisi ülesandeid.
Teooria tundmine, praktilise lauseanalüüsi ning lause- ja tekstimoodustamisoskus.
Õppejõud
S.Remiro Fondevilla
space