Prantsuse keele foneetika ja fonoloogia (GRR6127.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6127.HT
vana ainekood
GRR6127
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keele foneetika ja fonoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
French Phonetics and Phonology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade foneetika ja fonoloogia uurimisobjektist ja põhikategooriatest. Prantsuse keele häälduse praktiline treening.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Prantsuse keele häälikud ja artikulatsioon: vokaalid: nasaalsed vokaalid, poolvokaalid. Tumm ”e”. Konsonandid: oklusiivid, friaktiivid, nasaalid. Labiaalid, dentaalid, palataalid jne. Foneetiline transkriptsioon. Foneetilised variatsioonid.
Foneemid, allofoonid, fonoloogiline opositsioon, neutralisatsioon. Aktsent, intonatsioon.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised foneetika ja fonoloogia uurimisobjektist ja põhikategooriatest.
Oskus : prantsuspärane artikulatsioon.
Suutlikkus teadvustada häälduse problemaatikat ja seaduspärasid.

Õppejõud
Aleksandra Ljalikova, Ülo Siirak
space