Prantsuse keele morfoloogia ja süntaks I (GRR6124.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6124.HT
vana ainekood
GRR6124
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keele morfoloogia ja süntaks I
Õppeaine nimetus inglise k
French Morphology and Syntax I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused tutvumaks prantsuse keele morfoloogia ja süntaksi põhiküsimustega.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel arendatakse üliõpilaste analüüsioskusi erinevatel grammatika tasanditel:1) leksikaalne: sõnade grammatiline liigitamine ja omadused;
2) morfoloogiline: sõnade moodustamine, käändsõnade grammatilised soo ja arvu tunnused, tegusõnade kõneviisi ja aja tunnused.
3) süntaktiline: fraaside, lihtlause ja liitlause analüüs.
Kursuse jooksul toimub teoreetilise osa kõrval ka prantsuskeelse lause praktiline süntaksi analüüs.
Iseseisev töö grammatika teoreetiliste aspektidega (iseseisev analüüsimine ja seminariarutelud, tagasiside seminaridel).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised prantsuse keele lingvistikast ja selle terminoloogiast.
Suutlikkus analüüsida prantsuskeelseid lauseid, fraase ja sõnu.
Õppejõud
Ülo Siirak
space