Praktiline eesti keel B1.2 (EKY6104.HT)
space
Õppeaine kood
EKY6104.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Praktiline eesti keel B1.2
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian B1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Hiie Rüütel (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luuakse eeldused B1-taseme eesti keele oskuse omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mitmuse partitiiv, sihitise käänded, infinitiivi vormid, kaudne kõneviis, põhiarvud ja järgarvud, liitverbid. Teemad: ostlemine, taaskasutus, keskkonnahoid, haridus, tervis, tuleviku kodu, turvalisus, liiklus, kirjandus, meedia, Eesti sümbolid.

Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle eesti keele tase vastab B1.1-tasemele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saavutab B1-taseme eesti keeles.
- mõistab endale olulist tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;
- oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või huvipakkuval teemal;
- oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.
Õppejõud
Hiie Rüütel
space