Praktiline eesti keel A2 (EKY6102.HT)
space
Õppeaine kood
EKY6102.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Praktiline eesti keel A2
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Estonian A2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ele Arder (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused eesti keele omandamiseks A2-tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpe toimub inglise keele baasil. Grammatika: passiivi olevik, konditsionaal, mitmuse käänded, adverbid, imperatiiv, mitmuse partitiiv, partitsiibid, modaalverbid, asesõnad, arvude käänamine. Teemad: sisseostud, isikuomadused, tervis, kinos, teatris, kontserdil, muuseumis, harrastused, õnnetused, tee küsimine, multikultuurne ühiskond.

Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle eesti keele tase vastab A1-tasemele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saavutab A2-taseme eesti keele oskuse.
- mõistab lauseid ja korduvates situatsioonides sageli kasutatavaid väljendeid;
- tuleb toime lihtsates suhtlusolukordades;
- oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada ilma, oma tervislikku seisundit, rutiinseid tegevusi, oma perekonda, teisi inimesi, elukohta jms.
Õppejõud
Ele Arder
space