Praktiline eesti keel A1 (EKY6101.HT)
space
Õppeaine kood
EKY6101.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Praktiline eesti keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Estonian A1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Helina Puksmann (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused eesti keele omandamisele tasemel, mis võimaldab toime tulla lihtsates keelesituatsioonides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpe toimub inglise keele baasil. Arvsõnad, verbi pööramine, küsisõnad, olevik, nimisõnade põhivormid, mitmus, küsimuste moodustamine, kohakäänded, postpositsioonid, imperatiiv Sg2, lihtminevik, omadussõnade võrdlemine, komitatiiv, abessiiv.
Teemad: lihtsad viisakusfraasid, kellaaeg, nädalapäevad ja kuud, nädala ja päeva rutiinsed tegevused, perekond, kodu, sisseostud, toit, toidu tellimine, keeleoskus, maad, rahvused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase;
- oskab ennast ja teisi tutvustada ning küsida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning sarnastele küsimustele vastata.
Õppejõud
Helina Puksmann, Hiie Rüütel
space