Erialane praktika (EKV6314.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6314.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Professional Placement
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvuda eri tüüpi eesti keele K2 õpetusega (nt kool, ülikool, keeltekool) ja seda kirjeldada: õppekavad, õppekorraldus ja metoodika. Toetab võimet näha õppesituatsiooni eri vaatevinklist, nt õpikäsitlus, -keskkond, õppematerjalid, õppija ja õpetaja roll.
Arendada iseseisva erialase praktilise töö oskust (nt tõlkepraktika)
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvumine eesti keele K2 õpetusega eri tüüpi keeleõppeasutustes: õppekavad, -korraldus, -materjalid, metoodika jms. Tutvumine õppekavade ja -korraldusega, tundide vaatlus. Kirjalik analüüs.
Iseseisev erialne praktiline töö (nt tõlkepraktika)
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet eri tüüpi eesti keele K2 õpetusest;
- suudab kirjeldada ja analüüsida K2 õppekavu, õppekorraldust ja metoodikat, näha õppesituatsiooni eri vaatevinklist;
- on arendanud iseseisva erialase praktilise töö oskust.
Õppejõud
lektor Tiina Rüütmaa
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space