Bakalaureuseseminar (EKV6313.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6313.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Bakalaureuseseminar
Õppeaine nimetus inglise k
Bachelor’s Seminar
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teise keele omandamise ja keeleoskuse hindamise teooriate mõistmiseks ja nende praktiliseks rakendamiseks eesti keele kui teise keele õppes; saada iseseisva uurimistöö kogemus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus teise keele omandamise teooriasse ja praktikasse: keeleomandamise ja keeleõppe teooriad, keeleoskus, keeleoskuse tasemed ja hindamine, keeletasemed, õppijakeel; eesti keele õppimine ja õpetamine käsitletud teooriate valguses: iseseisev uurimustöö.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab teise keele omandamise ja keeleoskuse hindamise teooriaid ja areneb oskus neid eesti keele kui K2 õppes rakendada;
- koostab iseseisva uurimistöö.
Õppejõud
lektor Tiina Kõvamees, lektor Tiina Rüütmaa
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space