Bakalaureuseseminar (EKV6313.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6313.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Bakalaureuseseminar
Õppeaine nimetus inglise k
Bachelor’s Seminar
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teise keele omandamise ja keeleoskuse hindamise teooriate mõistmiseks ja nende praktiliseks rakendamiseks eesti keele kui teise keele õppes; saada iseseisva uurimistöö kogemus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus teise keele omandamise teooriasse ja praktikasse: keeleomandamise ja keeleõppe teooriad, keeleoskus, keeleoskuse tasemed ja hindamine, keeletasemed, õppijakeel; eesti keele õppimine ja õpetamine käsitletud teooriate valguses: iseseisev uurimustöö.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab teise keele omandamise ja keeleoskuse hindamise teooriaid ja areneb oskus neid eesti keele kui K2 õppes rakendada;
- koostab iseseisva uurimistöö.
Õppejõud
lektor Tiina Kõvamees, lektor Tiina Rüütmaa
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space