Eesti keel sihtkeelena (EKV6312.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6312.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keel sihtkeelena
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian as L2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Mõista eesti keele kui sihtkeele eripära, näha eesti keele struktuuri ja keelekasutust K2 õpetamise ja omandamise seisukohalt ning õppida seletama eesti keele nähtusi, eriti neid, mis eesti keele kui K2 õppijale raskusi valmistavad; arendada võimet hinnata K2 keeleõppematerjalide ja
-meetodite sobivust eri keeleõppesituatsioonides ja eri õppijate jaoks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti keele struktuur eesti keele kui K2 õppimise/õpetamise seisukohalt (nt morfoloogia, süntaks); keelenähtused, mis eesti keele kui teise keele õppijatele enim raskusi valmistavad; eesti keele kui K2 keeleõppemeetodid ja -materjalid eri keeleõppesituatsioonides, sobiva meetodi ja keeleõppematerjali valik.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab eesti keele kui sihtkeele eripära, tunneb eesti keele struktuuri ja keelekasutust teise keele õpetamise ja omandamise seisukohalt;
- teab ja oskab seletada eesti keele nähtusi, eriti aga neid, mis eesti keele kui sihtkeele õppijale raskusi valmistavad;
- suudab hinnata eesti keele kui K2 keeleõppematerjalide ja -meetodite sobivust eri keeleõppesituatsioonides ja eri õppijate jaoks.


Õppejõud
lektor Tiina Rüütmaa
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space