Keelte kõrvutamine ja vastastikune mõju (EKV6311.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6311.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Keelte kõrvutamine ja vastastikune mõju
Õppeaine nimetus inglise k
Language Comparision Methods and Crosslinguistic Influence
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam keeleuurimismeetoditest, mille keskmes on keelte kõrvutamine ja/või nende vastastikune mõju.
Arendada oskust lugeda, analüüsida ja refereerida erialast teaduskirjandust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade keeleuurimismeetoditest, mille keskmes on keelte kõrvutamine ja/või nende vastastikune mõju: keeletüpoloogia, kontrastiivlingvistika, veaanalüüs, korpuslingvistika, kakskeelsuse uurimine, kontaktlingvistika, tõlkeuurimus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud kõrvutava keeleuurimise ning keelte vastastikuse mõju uurimise peamised analüüsimetoodikad ning nende võimalused ja piirangud;
- on omandanud võime kasutada omandatud teoreetilisi teadmisi nii oma keelekasutuse parandamisel ja keelenähtuste seletamisel kui ka edaspidises uurimistöös;
- on süvendanud oskust lugeda erialast teaduskirjandust ja seda refereerida.
Õppejõud
Professor Anna Verschik
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space