Eesti kirjanduse suured tekstid (EKV6304.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6304.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kirjanduse suured tekstid
Õppeaine nimetus inglise k
The Great Books of Estonian Literature
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldab saada tänapäevaselt mõtestatud teadmisi eesti kirjandusest, keskendatusega märgilise tähendusega eri ajastutest pärit tekstidele, mis on kujundanud eesti kultuuri ja identiteeti.
Kujundab üliõpilastel oskust iseseisvalt töötada erinevatest ajajärkudest pärit ilukirjanduslike, kirjanduslooliste ja -teoreetiliste tekstidega. Annab praktilise kogemuse konkreetsete ilukirjanduslike ja kirjanduslooliste tekstide iseseisvaks analüüsimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitlemist leiavad eesti kirjanduse sõlmpunktid, autorid ja sündmused, rõhuasetusega erinevatele eesti kultuuri ja identiteedi seisukohast tähenduslikele tekstidele. Vaatluse all on teose loomisaja kontekst, retseptsioon, roll ja erinevad tõlgendused (nii kirjanduses kui ka nt filmis).
Konkreetne käsitletavate tekstide nimekiri antakse iga kursuse alguses.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet olulisematest eesti kirjanduse suundumustest ja autoritest ning eesti kultuuri ja identiteedi seisukohast märgilise tähendusega tekstidest;
-on täiendanud oskust analüüsida eri ajajärkudest pärinevaid ilukirjanduslikke, kirjandusloolisi ja -teoreetilisi tekste;
- on täiendanud oskust formuleerida ilukirjanduslike teoste lugemisel tekkivaid mõtteid.
Õppejõud
Dotsent Ave Mattheus
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space