Tänapäeva eesti kultuur (EKV6303.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6303.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tänapäeva eesti kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Contemporary Estonian Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused tänapäeva eesti kultuurielus orienteerumiseks ning eri kunstiliikide nüüdisaegse esteetika ja peamiste esindajate loomingu tundmaõppimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kultuuriväli tänapäeva Eestis. Kultuuripoliitika eesmärgid, tähtsamad institutsioonid ja dokumendid.
Tähtsamate kunstiliikide peamised suundumused, olulisemad esindajad ja võtmeteosed: teater, film, visuaalkunstid, muusika, kirjandus. Rahvakultuur tänapäeval. Eestivene kultuur.
Tänapäeva meediakultuur ja selle mõju kunstidele.
Eesti kultuur globaliseeruvas maailmas: suhted ja mõjutused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb tänapäeva eesti kultuuri peamisi valdkondi, teab keskseid kultuuri-institutsioone ja juhtkujusid;
- oskab kriitiliselt analüüsida kaasaegseid suundumusi eesti kunstides;
- oskab arutleda eesti ja maailmakultuuri suhete üle.
Õppejõud
Anneli Kõvamees
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space