Eesti maatundmine ja identiteet (EKV6302.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6302.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti maatundmine ja identiteet
Õppeaine nimetus inglise k
Regional Studies and Identity
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Mõista Eesti ajaloo, kultuurigeograafia, pärandi ja eesti keele osa eesti identiteedi kujunemises, samuti eesti keele positsiooni ühiskonnas, saada ülevaade Eesti keelepoliitikast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti ajalugu ja identiteedi kujunemine; kultuurigeograafia, maastikud, pärand ja identiteet; keel, võim ja identiteet; keelepoliitika: keelepoliitika ja keelekorraldus; staatus- ja keeleõppekorraldus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet eesti ajaloo põhisündmustest ja nende osast eesti identiteedi kujunemisel: kultuurigeograafiast, maastike, pärandi ja identiteedi seostest, eesti keele kohast ühiskonnas, Eesti keelepoliitikast.
Õppejõud
Lektor Tiina Rüütmaa
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space