Soome keel B2.1 (EKS6433.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6433.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel B2.1
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish B2.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused suulise ja kirjaliku keeleoskuse omandamiseks soome keeles edasijõudnud keelekasutaja tasemel B2.1. Arendada oskust otsida materjali vajalikul teemal soomekeelsetest allikatest. Täiendada õppija teadmisi Soome kultuurist ja ühiskonnast. Luua võimalused täiendavate teadmiste omandamiseks Soome kultuuriruumist ja ühiskonnast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Nelja osaoskuse arendamine B2.1 tasemel kommunikatiivses võtmes. Sõnavara laiendamine. Autentse materjali kasutamine. Kirjandusliku ja tarbeteksti analüüsi oskuste arendamine. Töö soomekeelsete ajakirjandustekstide, filmide ja raamatutega. Soome kultuuri ja ühiskonda puudutavate teemade käsitlemine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valdab ja kasutab omandatud sõnavara ja grammatikat soome keeles;
- mõistab abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide tuuma soome keeles;
- suudab vestelda soome keele emakeelse kõnelejaga;
- oskab paljudel teemadel iseseisvalt luua teksti ning selgitada oma vaatenurka;
- suudab analüüsida kirjanduslikke ja tarbetekste erinevate kursuse jooksul õpitud meetoditega;
- on laiendanud teadmisi soome kultuurist ja ühiskonnast, iseseisvalt uurinud ja tutvustanud üht teemat.
Õppejõud
Karola Velberg
space