Valikkursus läänemeresoome või soome-ugri keel(t)est (EKS6071.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6071.HT
vana ainekood
EKS6071
Õppeaine nimetus eesti k
Valikkursus läänemeresoome või soome-ugri keel(t)est
Õppeaine nimetus inglise k
Elective Course on Balto-Finnic and/or Finno-Ugric Language(s)
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam ühest läänemeresoome või soomeugri keelest või keelerühmast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade ühe läänemeresoome või soomeugri keele või keelerühma sõnavarast, struktuurist, ajaloost ja kõnelejaskonnast võrdluses soome ja eesti keelega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Esialgsed teadmised ühe läänemeresoome või soomeugri keele või keelerühma sõnavarast, struktuurist, ajaloost ja kõnelejaskonnast; oskus võrrelda õpitud keelt soome ja eesti keelega
Õppejõud
lektor Ivar Sinimets
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space