Lingvistika seminaritöö (EKL6011.HT)
space
Õppeaine kood
EKL6011.HT
vana ainekood
EKL6011
Õppeaine nimetus eesti k
Lingvistika seminaritöö
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar Paper on Linguistics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada erialaprobleemide iseseisva uurimise teoreetiline ja praktiline alus, luues eeldused akadeemiliseks probleemikäsitluseks ja edasiarenguks bakalaureusetöös.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Iseseisva uurimisküsimuse püstitamine; uurimistöö kavandamine, läbiviimine ja tulemuste vormistamine õppejõu juhendamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab koguda piiratud mahus uurimisainest
- analüüsib uurimisküsimuse lahendamiseks kogutud materjali vastavalt erialateadmistele, oskab seejuures rakendada teemakohaseid lingvistilisi uurimismeetodeid
- teeb oma uurimustulemuste põhjal esialgseid üldistusi ja iseseisvaid järeldusi
- esitab oma uurimistulemused üldaktsepteeritavas vormis
Õppejõud
dotsent Katre Õim
space