Lingvistika seminar (EKL6010.HT)
space
Õppeaine kood
EKL6010.HT
vana ainekood
EKL6010
Õppeaine nimetus eesti k
Lingvistika seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar of Linguistics
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilase arengut oma uurimisteema leidmisel. Kujundada eeldused iseseisva uurimistöö läbiviimise põhioskuste omandamiseks.Toetada üliõpilase arengut oma uurimisteema leidmisel. Kujundada eeldused iseseisva uurimistöö läbiviimise põhioskuste omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Valikud lingvistilistes uurimustes: varasemad versus tänapäevased uurimismeetodid, -suunad ja teemad. Iseseisva uurimisküsimuse püstitamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- püstitab õppejõu juhendamisel ning erialakirjandusest, oma erialateadmistest ja teaduslikust huvist lähtudes uurimisküsimusi, mis on lahendatavad seminaritöös;
- näeb oma uurimuse seost varasemate oluliste samasuunaliste uurimustega;
- valdab põhilisi töövõtteid, mis on vajalikud erialakirjanduse kriitiliseks lugemiseks ja läbitöötamiseks.

Õppejõud
dotsent Jüri Viikberg
space