Kirjanduse seminar (EKK6052.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6052.HT
vana ainekood
EKK6052
Õppeaine nimetus eesti k
Kirjanduse seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar of Literature
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilase arengut oma uurimisteema leidmisel. Kujundada eeldused iseseisva uurimistöö läbiviimise põhioskuste omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kirjandusteadusliku uurimuse koostamine. Iseseisva uurimisküsimuse püstitamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud iseseisvaks uurimistööks vajalikud alusoskused;
- püstitab õppejõu juhendamisel ning erialakirjandusest, oma erialateadmistest ja teaduslikust huvist lähtudes uurimisküsimusi, mis on lahendatavad seminaritöös;
- näeb oma uurimuse seost varasemate oluliste samasuunaliste uurimustega;
- valdab põhilisi töövõtteid, mis on vajalikud erialakirjanduse kriitiliseks lugemiseks ja läbitöötamiseks;
- esitleb oma uurimistulemusi teaduslikus vormis.

Õppejõud
lektor Ave Mattheus
space