Eesti kirjandus 1960.-1990. aastatel (EKK6040.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6040.HT
vana ainekood
EKK6040
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kirjandus 1960.-1990. aastatel
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Literature in the 1960-1990-s
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda üliõpilastele süstematiseeritud ja tänapäevaselt mõtestatud teadmisi eesti kirjandusest aastail 1960–2000. Kujundada üliõpilastel oskust iseseisvalt töötada vastavast ajajärgust pärit ilukirjanduslike ja kirjanduslooliste tekstidega. Valmistada üliõpilasi ette spetsiifilisemate kirjanduskursuste kuulamiseks, samuti osalemiseks kirjanduslooliste uuringute spetsiifilisemaid aspekte käsitlevates seminarides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aastate 1960–2000 eesti kirjanduse ajaloo põhimõttelisemad probleemid: periodiseerimine, lääne- ja sisepagulus, sotsialistlikkus kui probleem, kirjaniku sotsioloogia, esteetilised hoiakud realismi, modernismi ja postmodernismina. 1960. aastate eesti kirjandus: kirjanduselu, luule, proosa, esseistika. 1970. aastate eesti kirjandus: kirjanduselu, luule, proosa, näitekirjandus, esseistika. Seminarides analüüsitakse olulisemaid teoseid, mis on iseseisvalt läbi loetud vastavalt õppejõu esitatud nimekirjale.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süstematiseeritud teadmisi käsitletud perioodi eesti kirjandusest, tunneb tähtsamaid autoreid, suundumusi ja teoseid, oskab neid kaanonisse ja konteksti paigutada.
Õppejõud
professor Piret Viires
space