Eesti kirjandus 1920.-1950. aastatel (EKK6039.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6039.HT
vana ainekood
EKK6039
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kirjandus 1920.-1950. aastatel
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Literature in the 1920-1950-s
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda üliõpilastele süstematiseeritult ja tänapäevaselt mõtestatud teadmisi eesti kirjandusest aastail 1920–1960. Kujundada üliõpilastel oskust iseseisvalt töötada erinevatest ajajärkudest pärit ilukirjanduslike ja kirjanduslooliste tekstidega. Anda praktiline kogemus konkreetsete ilukirjanduslike ja kirjanduslooliste tekstide iseseisvaks analüüsimiseks. Valmistada üliõpilasi ette spetsiifilisemate kirjanduslooliste loengute kuulamiseks, samuti osalemiseks kirjanduslooliste uuringute spetsiifilisemaid aspekte käsitlevates seminarides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aastate 1920–1960 eesti kirjanduse põhimõttelisemad probleemid: periodiseerimine, ida-, lääne- ja sisepagulus, elu-, vaimu- ja võimulähedus, esteetilised hoiakud realismi ja modernismina. 1920. aastate eesti kirjandus: kirjanduselu, luule, proosa, näitekirjandus. 1930. aastate eesti kirjandus: kirjanduselu, luule, proosa, näitekirjandus. 1940. aastate eesti kirjandus: kirjanduselu, luule, proosa, näitekirjandus. 1950. aastate eesti kirjandus: kirjanduselu, luule, proosa, näitekirjandus. (Iga kümnendi luuleosa juures analüüsitakse loengus pikemalt paari luuletust.)
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet põhisuundumustest ja mõistetest eesti kirjanduses aastatel 1920-1950;
- on täiendanud oskust analüüsida eri ajajärkudest pärinevaid ilukirjanduslikke ja kirjandusloolisi tekste;
- on täiendanud oskust formuleerida ilukirjanduslike teoste lugemisel tekkivaid ideid/mõtteid.
Õppejõud
lektor Anneli Kõvamees
space