Keelekorraldus ja õigekeelsus (EKE6011.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6011.HT
vana ainekood
EKE6011
Õppeaine nimetus eesti k
Keelekorraldus ja õigekeelsus
Õppeaine nimetus inglise k
Language Planning
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada oskus märgata ja vältida eesti keele struktuurist hälbivat keelekasutust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ühiskeele, murde, kirjakeele ja erialakeele mõiste, seosed ja vastastikune toime tänapäeva eesti keele arengus. Ühiskeele ja terminoloogia standardiseeritud kood (kirjakeel) ning leksikaalsed ja grammatilised jooned, mida õigekeelsus soovitab/tõrjub. Fonoloogilised, morfoloogilised, süntaktilised ja leksikaalsed normid. Ortograafia ja heakeelsuse seigad emakeeles. Nimisõnatõbi ja kantseliit. Võõrmõjud.
Iseseisev (kodu)töö õppejõu pakutud valikute alusel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb keelekorralduse põhimõtteid, põhilisi keelekorralduse allikaid ning oskab neid praktikas kasutada.
Õppejõud
dotsent Jüri Viikberg, lektor Annika Hussar
space