Teaduskollokvium (DTI8007.DT)
Õppeaine kood
DTI8007.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Teaduskollokvium
Õppeaine nimetus inglise k
Research Colloquium
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
12
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Timo Tobias Ley (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Teaduskollokvium mängib kriitilist rolli õpingute hilisemas faasis tudengite toetamisel kõrgetasemelise ning kriitilise tagasiside saamisega teistelt doktorantidelt ning õppejõududelt. Õppijad saavad teha samme oma doktoritöö lõpetamise suunas ning oma uurimuse esitusviisi parandada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursust õpetatakse igal õppeaastal kindlal teemal, mis teatatakse aasta alguses. Kursusel on oodatud osalema doktorandid, kelle uurimistöö haakub kursuse teemaga. Iga tudeng peab tegema kaks esitlust oma uurimistöö kohta. Esimene esitlus annab ülevaate uurimuse hetkeseisust ning kavandab olulised tegevused lähitulevikuks. Teine esitlus keskendub kavandatud uurimistegevuste tulemustele. Mõlema esitluse puhul annavad kaks instituudi õppejõudu kriitilist ja konstruktiivset tagasisidet. Õppija koostab tagasiside kokkuvõtte ning plaani selle arvesse võtmiseks.
Iseseisev töö
Kahe esitluse ettevalmistamine. Tagasiside kokkuvõtete koostamine. Tagasiside andmine kahele kaasõppijale.
Õppeaine õpiväljundid
Doktorant oskab kirjeldada oma töö hetkeseisu ja analüüsida, millised etapid töö valmimiseni veel läbida tuleb;
Doktorant oskab analüüsida teiste doktorantide uurimustööd ning anda vastavat tagasisidet;
Doktorant oskab oma uurimisprobleemi siduda konkreetsete infoühiskonna tehnoloogiatega seotud aktuaalsete uurimisteemadega.
Hindamismeetodid
Õppijad läbivad kursuse kui nad on täitnud järgmised tingimused: osalenud kõigis kontakttundides, teinud kaks esitlust, andnud tagasisidet kahele kaasõppijale, teinud kirjaliku kokkuvõtte enda esitlustele saadud tagasisidest
Õppejõud
Timo Tobias Ley
Kohustuslik kirjandus
Depending on the topic.
Asenduskirjandus
The course cannot be taken based on the replacement literature.