Teaduskollokvium (DTI8007.DT)
space
Õppeaine kood
DTI8007.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Teaduskollokvium
Õppeaine nimetus inglise k
Research Colloquium
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
David Jose Ribeiro Lamas (õpetamise keel: inglise keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Teaduskollokvium mängib kriitilist rolli õpingute hilisemas faasis tudengite toetamisel kõrgetasemelise ning kriitilise tagasiside saamisega teistelt doktorantidelt ning õppejõududelt. Õppijad saavad teha samme oma doktoritöö lõpetamise suunas ning oma uurimuse esitusviisi parandada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursust õpetatakse igal õppeaastal kindlal teemal, mis teatatakse aasta alguses. Kursusel on oodatud osalema doktorandid, kelle uurimistöö haakub kursuse teemaga. Iga tudeng peab tegema kaks esitlust oma uurimistöö kohta. Esimene esitlus annab ülevaate uurimuse hetkeseisust ning kavandab olulised tegevused lähitulevikuks. Teine esitlus keskendub kavandatud uurimistegevuste tulemustele. Mõlema esitluse puhul annavad kaks instituudi õppejõudu kriitilist ja konstruktiivset tagasisidet. Õppija koostab tagasiside kokkuvõtte ning plaani selle arvesse võtmiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kirjeldada oma töö hetkeseisu ja analüüsida, millised etapid töö valmimiseni veel läbida tuleb;
- oskab analüüsida teiste doktorantide uurimustööd ning anda vastavat tagasisidet;
- oskab oma uurimisprobleemi siduda konkreetsete infoühiskonna tehnoloogiatega seotud aktuaalsete uurimisteemadega.
Õppejõud
David Jose Ribeiro Lamas
space