Uurimissuunad haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises (DTI8006.DT)
space
Õppeaine kood
DTI8006.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Uurimissuunad haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises
Õppeaine nimetus inglise k
Research Trends in Technology-Enhanced Learning and Knowledge Management
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on tutvustada õppijatele aktuaalseid lähenemisi haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises, sh teoreetilisi lähenemisi, metoodikaid ja tehnoloogilisi lahendusi. Õppijad saavad selle tulemusena rakendada käsitletud teemasid oma uurimistöös.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus tutvustab mitmeid aktuaalseid teemasid haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises, sh teooriaid, meetodeid ja tehnoloogiaid. Näidisteemad: klassiruumi orkestreerimine; mobiilõpe ja õuesõpe; töökohal õppe tehnoloogilised lahendused; õppedisain; õpianalüütika ja multimodaalsed mõõdikud; e-hindamine; e-pädevused ning info- ja digitaalne kirjaoskus, infokultuur, infokäitumine, infopoliitika ja -strateegiad, info- ja teadmusjuhtimise hindamise meetodid, info- ja
teadmusaudit.

Viis 2-tunnist sessiooni viiakse läbi koos instituudisisese või väljapoolt külalisesinejaga. Lisaks peavad õppijad lugema enne iga kontakttundi ühe teadusartikli. Viimases tunnis esitavad õppijad reflektsiooni ühel teemal ning seostavad selle oma uurimistööga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- analüüsib teoreetilisi ja metoodilisi lähenemisi haridustehnoloogias ja teadmushalduses;
- on võimeline rakendama käsitletud teemasid oma uurimistöös.
Õppejõud
Maria Jesus Rodriguez Triana
space