Teadusseminar (DTI8003.DT)
space
Õppeaine kood
DTI8003.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Teadusseminar
Õppeaine nimetus inglise k
Research Seminar
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda teadmisi Digitehnoloogiate instituudi uurimisvaldkonna viimase aja rahvusvahelistest saavutustest ja aktuaalsetest probleemidest, samuti teadusliku ettekande koostamise ja esitamise oskustest ja teadusürituste korraldamisest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse läbimiseks on vaja:
1. Osaleda kahes DTI doktoriõppe talvelaagris, mida korraldatakse iga-aastaselt jaanuaris/veebruaris ja esineda mõlemas talvelaagris ettekandega, mis käsitleb doktoriõppe jooksul tehtud edusamme.
või
2. Osaleda ühes DTI doktoriõppe talvelaagris ja esineda ettekandega, ja aidata kaasa talvelaagri korraldamisele (st korraldada ühte sessiooni või osaleda korraldustoimkonna töös ja vastutada ühe kindla tegevuse eest).

Kui talvelaagris osalemine ei ole võimalik, võib ainekursuse õppejõud planeerida ettekande esitamist semestri jooksul. Antud juhul teavitatakse ettekande toimumisest vähemalt 2 nädalat ette, et võimaldada piisavalt paljudel ettekannet kuulama tulla.

Üliõpilased peavad ainesse registreeruma sel semestril, kui kõik osalemise nõuded on täidetud.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab anda adekvaatse ülevaate oma senistest teadussaavutustest ja arutleda planeeritavate uurimistegevuste üle.
Õppejõud
Timo Tobias Ley
space