Ülikoolipraktika (DTI8002.DT)
space
Õppeaine kood
DTI8002.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ülikoolipraktika
Õppeaine nimetus inglise k
University Practice
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Sonia Claudia da Costa Sousa (õpetamise keel: inglise keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilasel omandada oskused ülikooli põhiliste akadeemiliste tegevuste läbiviimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse läbimiseks peab üliõpilane sooritama vähemalt kolm järgmistest akadeemilistest tegevustest:
1) kursuse või selle osa õpetamine;
2) bakalaureuse- või magistritöö juhendamine või kaasjuhendamine;
3) teadus- ja arendusprojekti ühe ülesande täitmine või panus projekti ühte oodatavasse tulemusse;
4) aktiivne panus ühe teadus- ja arendusprojekti taotluse ettevalmistamisse;
5) panustamine akadeemilise konverentsi või töötoa korraldamisse;
6) ühe teavitustegevuse läbiviimine (nt koostöö ettevõtetega, koolituse läbiviimine või teaduskommunikatsiooni tegevuste läbiviimine seoses enda uuringutega).

Pärast vähemalt kolme nimetatud tegevuse lõpetamist koostab üliõpilane lühikese aruande, mis sisaldab iga tegevuse kohta õpitu refleksiooni ning esitab selle oma juhendajale.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on võimeline aktiivselt osalema ja panustama akadeemilistesse tegevustesse ülikoolis.
Õppejõud
space