Erialane rakenduslik tegevus (DTI8001.DT)
space
Õppeaine kood
DTI8001.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane rakenduslik tegevus
Õppeaine nimetus inglise k
Professional Implementation Activities
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilasel kujundada erialateadmiste praktikas rakendamise oskusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erialane rakenduslik tegevus seisneb kas doktoriuuringute läbiviimiseks vajalike praktiliste rakenduste väljatöötamises või doktoriuuringute käigus saadud tulemuste rakendamises konkreetses kontekstis. Selleks võib olla näiteks:
1) mingi metoodika piloteerimiseks vajaliku koolituskursuse väljatöötamine ja läbiviimine;
2) mingi protsessi kirjeldamiseks sobiva raamistiku või mudeli väljatöötamine või kohandamine ja selle rakendatavuse/adekvaatsuse kontroll;
3) mingi nähtuse uurimiseks vajaliku tarkvaralahenduse väljatöötamine ja juurutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab oskust töötada välja ja juurutada erialateadmistele tuginevaid praktilisi lahendusi.
Õppejõud
space