Kriitiline mõtlemine ja eetika (DTI7005.DT)
space
Õppeaine kood
DTI7005.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kriitiline mõtlemine ja eetika
Õppeaine nimetus inglise k
Critical Thinking and Ethics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus laiendab võimet mõelda selgelt ja ratsionaalselt, et teha mõistlikke hinnanguid otsuste tegemiseks ja probleemide lahendamiseks. Lisaks treenib see oskust tuvastada ebaeetilisi mõjutamisviise ja kaitsta nende eest (nt valed argumendid; petlik keel), täiustab argumentide analüüsi oskusi, parandab verbaalset arutlusoskust ja laiendab teadusliku mõtlemise oskusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine raames käsitletakse teemasid: kuidas inimesed uskumusi kujundavad ja muudavad; mis on kriitiline mõtlemine ja mis seda takistab; miks on kriitikavaba mõtlemine nii levinud ja loomulik; kuidas keel mõtlemist suunab; argumentide struktuur ja liigid; argumentide hindamine; vägivallata mõjutamise meetodid; levinumad valeargumendid; väljendamata eelduste äratundmine argumentatsioonis.

Iseseisva tööna oodatakse osalejatelt: uurida argumentatsiooni struktuuri ja kasutatavaid helisi, kehvade ja valede argumentide kasutamise uurimist reaalses elus avalikes allikates (nt massimeedia, sotsiaalvõrgustikud); analüüsida avalikult kättesaadavaid väiteid mõistuse, moraalse hinnangu ja võimaliku mõju seisukohalt; luua sidusaid ja asjakohaseid argumente või vastuargumente.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- eristada intuitiivset ja ratsionaalset mõtlemist;
- omab ülevaadet, kuidas keel võib mõtlemist suunata või valesti suunata ning eristada vaatlust, mõistlikku hinnangut ja arvamust;
- võtab kokku arutluskäigu idee ja põhimõtted;
- oskab selgitada argumentide struktuuri ja tüüpe ning eristada tugevaid (asjakohaseid) ja nõrku (halbu) argumente;
- iseloomustab käsitletud moraaliteooriaid;
- toob näited kõige levinumate valeargumentide kohta ja selgitab vägivallatu mõjutamise meetodeid.
Õppejõud
Juri Mets
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space