Aktiivne akadeemiline lugemine ja kirjutamine (DTI7004.DT)
space
Õppeaine kood
DTI7004.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Aktiivne akadeemiline lugemine ja kirjutamine
Õppeaine nimetus inglise k
Active Academic Reading and Writing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aktiivse akadeemilise lugemise ja kirjutamise kursuse eesmärk on käsitleda teadaolevaid akadeemiliste tööde lugemise ja kirjutamisega seotud probleeme ning aidata õpilastel omandada akadeemiliste tööde kriitilise lugemise kunsti, koostada ja retsenseerida kirjandust oma valitud valdkondades.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus aitab osalejatel arendada oskusi kvaliteetse kirjanduse ülevaate läbiviimiseks. Kursus juhendab osalejaid kogutud akadeemiliste tööde põhjal kirjanduse ülevaadet tegema.

Komponendid:
- filosoofiliste eelduste, nagu ontoloogia ja epistemoloogia ning teoreetilise aluse tuvastamine, uurides kasutatud teooriate, raamistike või mudelite kasutamist ning uurides nende asjakohasust ja adekvaatsust;
- selliste tööde adekvaatsuse ja asjakohasuse metoodiliste lähenemisviiside, kirjutamisstiili, korralduse ja struktuuri uurimine;
- antud akadeemilisest tööst hästi kokkuvõtliku kokkuvõtte esitamine.

Akadeemilise töö korralduse ja ülesehituse valdamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- loeb akadeemilisi töid kriitiliselt ja mõtiskledes;
- kirjutab arvustusi etteantud akadeemiliste tööde kohta;
- kirjutab empiirilise uurimistöö analüüsi käsitleva kirjanduse teoreetilise ülevaate põhjal akadeemiline töö.
Õppejõud
Abiodun Afolayan Ogunyemi
space