Sissejuhatus Statasse (DID8055.YK)
space
Õppeaine kood
DID8055.YK
vana ainekood
DID8055
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus Statasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Stata
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on õppida tundma Stata paketi kasutusvõimalusi enamlevinud andmetöötlusoperatsioonide ja statistikatööde teostamiseks; luua valmisolek sügavamat huvi pakkuvate teemade iseseisvaks edasi uurimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetöö toimub loengute ja praktikumide vormis. Loengutes on selgitatud ja praktikumides lahendatud enamlevinud praktilisi andmetöötlusprobleeme (muutujate loomine ja teisendamine, andmestiku korrastamine, deskriptiivne ja modelleeriv analüüs). Käsitletud on spetsiifilisemate andmestike (küsitlusuuringud, sündmusloolised andmed) töötlemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab digitaalseid oskusi;
- suudab programmeerida põhilisi andmetöötlusoperatsioone ja rakendada statistilisi meetodeid Stata keskkonnas.
Õppejõud
Martin Klesment
space