Sissejuhatus Statasse (DID8055.YK)
Õppeaine kood
DID8055.YK
vana ainekood
DID8055
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus Statasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Stata
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
4
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
Martin Klesment (inglise keel)
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on õppida tundma Stata paketi kasutusvõimalusi enamlevinud andmetöötlusoperatsioonide ja statistikatööde teostamiseks; luua valmisolek sügavamat huvi pakkuvate teemade iseseisvaks edasi uurimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetöö toimub loengute ja praktikumide vormis. Loengutes on selgitatud ja praktikumides lahendatud enamlevinud praktilisi andmetöötlusprobleeme (muutujate loomine ja teisendamine, andmestiku korrastamine, deskriptiivne ja modelleeriv analüüs). Käsitletud on spetsiifilisemate andmestike (küsitlusuuringud, sündmusloolised andmed) töötlemist.
Iseseisev töö
Õppeõu poolt antavate praktiliste ülesannete iseseisev lahendamine Stata programmi abil.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu omab digitaalseid oskusi, suudab programmeerida põhilisi andmetöötlusoperatsioone ja rakendada statistilisi meetodeid Stata keskkonnas.
Hindamismeetodid
Arvestus saadakse praktiliste ülesannete lahendamise tulemuste alusel.
Õppejõud
Martin Klesment
Kohustuslik kirjandus
Rabe-Hesketh, S. & Everitt, B. S. 2007 A handbook of statistical analyses using Stata (4th edn); Kohler, U. & Kreuter, F. 2009 Data Analysis using Stata.
Asenduskirjandus
Rabe-Hesketh, S. & Everitt, B. S. 2007 A handbook of statistical analyses using Stata (4th edn); Kohler, U. & Kreuter, F. 2009 Data Analysis using Stata.