Uued inimõigused (AKJ7182.YK)
space
Õppeaine kood
AKJ7182.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Uued inimõigused
Õppeaine nimetus inglise k
New Human Rights
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Mart Susi (õpetamise keel: inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärk on anda üliõpilastele arusaamine uute inimõiguste mõistest, teoreetilistest diskussioonist inimõiguste uute normide ja printsiipide kujunemisel ning käsitleda peamisi nn uusi inimõigusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaines käsitletakse järgnevaid küsimusi: uute inimõiguse mõiste; uute inimõiguste seos traditsiooniliste inimõigustega; uute inimõiguse aktsepteerimise küsimused ja peamised osapooled; uued inimõigused tehnoloogia valdkonnas; uued inimõigused seoses isikuõigustega; uued inimõigused seoses avaliku võimu teostamisega; uued inimõigused seoses heaoluga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab diskussiooni uute inimõiguste mõiste osas;
- mõistab uute inimõiguste kujunemise mehhanisme;
- tunneb uute inimõiguste sisu ja seoseid traditsiooniliste inimõigustega.
Õppejõud
Mart Susi
space