Ettevõtluse õiguslik regulatsioon ja eetika (AKJ6271.YK)
space
Õppeaine kood
AKJ6271.YK
vana ainekood
AKJ6271
Õppeaine nimetus eesti k
Ettevõtluse õiguslik regulatsioon ja eetika
Õppeaine nimetus inglise k
Legal and Ethical Issues in Entrepreneurship
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Aare Kruuser (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade ettevõtluse õiguslikust ja eetilisest regulatsioonist; ettevõtluse ja ärieetika, juhtimise eetika ning vastutustundliku ettevõtluse põhiolemusest, õiguse ja eetikaga seonduvatest probleemidest ettevõtluses ning nende võimalikest lahendustest; kujundada oskus lahendada ettevõtluse õiguslikke ja eetilisi küsimusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate ettevõtluse õiguslikust regulatsioonist, selle eesmärkidest ja rakendamise praktikast. Eetika, heade tavade ja sotsiaalse vastutuse rolli ettevõtluses. Vaatleme ja analüüsime, kas ja kuidas tagab õigus ettevõtluses õiglust, eetilisust ja heade tavade järgimist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet ettevõtluse õigusliku reguleerimise süsteemist ja olulistest õigusallikatest;
tunneb ettevõtlus- ehk ärieetika olulisemaid põhimõtteid ning ettevõtluse õigusliku regulatsiooni ja ettevõtluseetika seost;
- oskab lahendada ettevõtlusega seonduvaid küsimusi õigus- ja eetikanorme järgides ja rakendades.

Õppejõud
Aare Kruuser
space