Mineviku visuaalsed ja aistilised keskkonnad (AIG6344.HT)
Õppeaine kood
AIG6344.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Mineviku visuaalsed ja aistilised keskkonnad
Õppeaine nimetus inglise k
The Sensory Landscapes of the Past
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Kersti Markus (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda võimalus mineviku teistlaadseks tunnetamiseks läbi helide, maitsete, lõhnade ja visuaalselt tajutava keskkonna.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ajaloouuringutes on mõiste ‘designed landscape’ ehk kunstiliselt kujundatud maastike kõrval tulnud kasutusele mõiste ‘sensecapes’ ehk aistilised maastikud. Tahetakse teada mitte ainult seda kuidas inimesed nägid ümbritsevat maailma, vaid ka seda kuidas nad seda tundsid teiste tajudega.
Kursusel analüüsitakse, kuidas tajuti eri perioodide kunstiliselt kujundatud ja looduslike keskkondi, võttes vaatluse alla nii keskaegse rüütli, renessansi filosoofi, 17. sajandi kaupmehe kui 18.-19. sajandi baltisaksa mõisniku ja literaadi elustiili ja maailma kogemise. Rühmatöös püütakse erinevatest allikatest lähtuvalt rekonstrueerida mõnd mineviku keskkonda. Arutatakse, kuidas muutus erinevate tajude tähtsus läbi ajaloo.
Iseseisev töö
Iseseisev töö hõlmab kohustusliku kirjanduse ja seminarideks Moodle keskkonda riputatud tekstide lugemist, rühmatööks ning eksamiks ettevalmistumist.
Õppeaine õpiväljundid
Omab terviklikku ettekujutust erinevate ajalooperioodide elukeskkondadest, nende kujundamisest, tajutavusest ning neist rääkimisest. Oskab panna tähele ja analüüsida informatsiooni, mis ei baseeru faktoloogial vaid on pigem meeleliselt tajutav. Suudab seostada erinevaid visuaalseid ja teisi aistilisi keskkondi vastava ajastu kultuurilise kontekstiga.
Hindamismeetodid
Essee, rühmatöö ja kirjalik eksam
Õppejõud
Professor Kersti Markus
Asenduskirjandus
Andrews, M. Landscape and Western Art. Oxford History of Art. 1999.
Creighton, O. H. Designs Upon the Land. Elite Landscapes of the Middle Ages. Boydell Press. 2009/2013.
Rublack, U. Dressing Up. Cultural Identity in Renaissance Europe. Oxford University Press 2010.
Jardine, L. Worldly Goods: A New History of the Renaissance. London, 1996.
Ackerman, J. S. The Villa: Form and Ideology of Country houses. London 1990.
Harris, J. The Artist and the Country House: A History of Country House and Garden View Painting 1540-1870. London, 1979.
Müller, Hans Rüdiger. 1998. Ästhesiologie der Bildung: Bildungstheoretische Rückblicke auf die Anthropologie der Sinne im 18. Jahrhundert. Würzburg: Königshausen & Neumann.
Porteous, J. Douglas. 1990. Landscapes of the mind: worlds of sense and metaphor. University of Toronto Press.
Rodaway, Paul. 1994. Sensuous Geographies: Body, Sense, and Place. London, New York: Routledge.
Smith, Mark M. 2007. Sensing the Past. Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in History. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.