Keskkonnaajalugu ja -humanitaaria (AIG6320.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6320.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnaajalugu ja -humanitaaria
Õppeaine nimetus inglise k
History of Environment and Environmental Humanities
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ulrike Plath (õpetamise keel: inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
1) luua eeldused ülevaate kujunemiseks keskkonnaajaloo ning keskkonnahumanitaaria tekkest ja arengust, nende teemadest, meetoditest ja uurimussuundadest,
2) reflekteerida ajaloo ja skaala tähendusest keskkonna teemade aruteludes,
3) anda võimalus reflekteerida interdistsiplinaarse töö eelistest ja raskustest ning katsetada interdistsiplinaarset tööd kavandada ja kirjutada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keskkonnaajaloo on osa keskkonnahumanitaariast, mis on uus trendikas uurimusala humanitaarteaduses, mis püüab:
1) mõista inimese kohta ajaloos keskkonna perspektiivist,
2) anda teistele liikidele ruumi ajaloos ja teistes humanitaarteadustes,
3) leida uurimiseks sobivaid allikaid ja interpreteerida neid;
4) mõista ja kasutada humanitaarteadustes kasutuses olevaid keskkonna uurimise meetodeid,
5) ületada lõhet erinevate humanitaaralade ja nende ning reaalteaduste vahel.

Loengutes antakse ülevaade Eesti ja Euroopa keskkonnahumanitaaria alase uurimistöö ajaloost ja hetkeseisust. Seminarides arutleme keskkonnaajaloo ja keskkonnahumanitaaria erinevustest ja sarnasustest, ühistest trendidest ja arusaamadest. Ekskursioonidel vaatame Eestis keskkonnahumanitaariaga seotud objekte ning kohtume teiste uurijatega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab erinevusi ja sarnasusi keskkonnaajaloo ja keskkonnahumanitaaria vahel;
- teab keskkonnaajaloo ja keskkonnahumanitaaria põhilisi teemasid, allikad ja meetodeid;
- teab tähtsamaid nende alade tähtmsamaid teadlasi ja nende töid Eestis;
- oskab baastasandil analüüsida pirmaarallikaid, kasutades sobivaid meetodeid.
Õppejõud
Ulrike Plath
space