Baltisaksa kultuur ja ühiskond (AIG6319.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6319.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Baltisaksa kultuur ja ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Baltic-German Culture and Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ulrike Plath (õpetamise keel: eesti keel)
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on tutvustada baltisaksa kultuuri ja ühiskonna erinevaid kihte ja nende ajaloolisi ja tänapäevaseid tõlgendusvõimalusi laiemas interdistsiplinaarses raamistikus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
The course aims to give an interdisciplinary overview of the different layers of Baltic German culture and society and the different possibilities how to interpret them.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab baltisaksa ajaloo ja kultuuri tähtsamaid arenguid alates 18. sajandist;
- oskab kriitiliselt reflekteerida baltisaksa rolli üle Eesti ajaloos ja praeguses kultuuris;
- teab tähtsamaid baltisaksa uuringutega seotud allikaliike, distsipliine, meetodeid ja uurijaid;
- on võimeline otsima endale allikaid ja interpreteerima neid sobiva meetodiga baastasandil.
Õppejõud
Ulrike Plath
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space