Baltisaksa kultuur ja ühiskond (AIG6319.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6319.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Baltisaksa kultuur ja ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Baltic-German Culture and Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on tutvustada baltisaksa kultuuri ja ühiskonna erinevaid kihte ja nende ajaloolisi ja tänapäevaseid tõlgendusvõimalusi laiemas interdistsiplinaarses raamistikus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Iseloomult interdistsiplinaarne ainekursus annab laiema ülevaate baltisakslastega seotud kultuurilistest põimingutest ja ülekandevormidest eeskätt 18. sajandist alates. Õppeaines keskendutakse vajadusel ja võimalusel ühele konkreetsemale teemale interdistsiplinaarsest perseptktiivist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab baltisaksa ajaloo ja kultuuri tähtsamaid arenguid alates 18. sajandist;
- oskab kriitiliselt reflekteerida baltisaksa rolli üle Eesti ajaloos ja praeguses kultuuris;
- teab tähtsamaid baltisaksa uuringutega seotud allikaliike, distsipliine, meetodeid ja uurijaid;
- on võimeline otsima endale allikaid ja interpreteerima neid sobiva meetodiga baastasandil.
Õppejõud
Ulrike Plath
space