Eesti ajaloo seminar II (AIG6318.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6318.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti ajaloo seminar II
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar on Estonian History II
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Tiiu Kreegipuu (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendada teadmisi Eesti ajaloo peamistest perioodidest, protsessidest ja mõistetest alates 18. saj algusest, lähtudes kaasaegsetest ajaloouurimise sõlmprobleemidest paikkondlikus kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaines käsitletakse Eesti ajaloo põhiprotsesse ja -mõisteid alates 18. saj algusest koos paikkondliku ajaloo uurimise historiograafiaga, antakse ülevaade Eesti ajaloo põhiperioodidest ja historiograafiast regionaalses kontekstis ja arendatakse üliõpilaste temaatilist arutlemisoskust seminaride kaudu. Auditoorses osas toimuvad teemat üldiselt kaardistavad loengud ja spetsiifilisi küsimusi lahkavad seminarid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süvendatud teadmisi Eesti ajaloo põhiperioodidest, -protsessidest ja -mõistetest käsitletaval ajaperioodil;
- oskab analüüsida suuliselt ja kirjalikult teemakohast kirjandust, materjale ja allikaid;
- oskab analüüsida käsitletava ajaperioodi Eesti ajaloo ja historiograafia sõlmprobleeme regionaalses kontekstis.
Õppejõud
Tiiu Kreegipuu
space