Igapäevaelu kesk- ja varauusajal (AIG6133.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6133.HT
vana ainekood
AIG6133
Õppeaine nimetus eesti k
Igapäevaelu kesk- ja varauusajal
Õppeaine nimetus inglise k
Everyday Life in Medieval and Early Modern Period
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused süvendatud teadmiste kujunemiseks kesk- ja varase uusaja igapäevaelust, samuti argielu ajaloo allikatest ja historiograafiast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vaatluse all on igapäevaelu mitmed valdkonnad (söömine-joomine, rõivastus, töö ja puhkus, pidutsemine, eluhoiakud jne), samuti tähtsamad sotsiaal- ja kultuuriloolised arengud ja muutused, mis leidsid igapäevaelus aset üleminekul keskajast varasesse uusaega. Käsitletakse, kuidas isiku sotsiaalne staatus, konfessionaalne, sooline vms kuuluvus kujundasid ja mõjutasid tema igapäevaelu.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
Kirjeldab kesk- ja varauusaja argielu ajaloo problemaatikat ning tunneb argielu põhilisi arengujooni Euroopas.
Vormistab nõuetekohase kirjaliku töö.
Õppejõud
Inna Jürjo, PhD
space