Lähiajalugu (AIG6013.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6013.HT
vana ainekood
AIG6013
Õppeaine nimetus eesti k
Lähiajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of the 20th and 21st Century
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused lähiajaloos orienteerumiseks ning sellest ülevaate saamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lähiajaloo mõiste, koht ajaloos, periodiseerimine, üldised probleemid ja põhimõisted. Peamised protsessid: majandus, teadus, tehnika, kultuur, olme. Rahvastikumuutused. Emantsipatsiooniprotsessid. Maailma poliitilise kaardi muutumine 20. sajandil. Suurriigid, koloniaalimpeeriumid, riigid ja rahvad. Sõjad ja revolutsioonid. Maailmasõjad. Kesksed ideoloogiad ning ühiskondliku-poliitilise mõtte voolud 20. sajandil. Totalitaarsed, autoritaarsed ning demokraatlikud riigid. Kahepooluseline maailm pärast Teist maailmasõda ja selle tulemused. USA ja NSVL. Külm sõda. ÜRO. Esimene, teine ja kolmas maailm pärast Teist maailmasõda. Lääs-Ida, Põhi-Lõuna. Islami tõus. Nõukogude impeeriumi lagunemine. Maailm 20. sajandi lõpul ja 21. sajandi algul. Globaliseerumine ja globaalprobleemid. Rahvuslikud ja usulised konfliktid. Keskkonnaprobleemid ja demograafiline situatsioon maailmas.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
- Mõistab lähiajaloo põhiprotsesse
- Retsenseerib algtasemel teemakohast kirjandust
- Tunneb oluliste eksimusteta lähiajaloo põhifaktoloogiat
Õppejõud
Andres Adamson, PhD
space