Keskaeg (AIG6011.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6011.HT
vana ainekood
AIG6011
Õppeaine nimetus eesti k
Keskaeg
Õppeaine nimetus inglise k
History of the Middle-Ages
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on luua eeldused põhiteadmiste tekkimiseks Euroopa keskaja ajaloost ja selle uurimise põhiprobleemidest ning ühtlasi suunamaks teda tegelema iseseisva töö ja oma teadmiste süvendamisega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lääne-Euroopa ajalugu Rooma impeeriumi lagunemisest 16. sajandi lõpuni. Historiograafilised põhisuunad keskaja mõistmisel. Spetsiifilised jooned keskaja mõtestamisel: Prantsusmaa, Saksamaa, Briti saared. Kristluse levik, õpetuslik areng ja katoliku kiriku institutsioon. Germaani hõimu keskaegse ühiskonna ülesehitus. Rahvaste rändamine ja selle tõlgendused. Feodaalsuhete kujunemine historiograafilise probleemina. Tsentraliseeritud monarhiate kujunemine. Euroopa ekspansioon (ristisõjad ja maadeavastused). Hiliskeskaja intellektuaalsed suundumused. Reformatsioon. Renessanss.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane
- Oskab hinnata ja analüüsida antiigist keskaega ülemineku erinevaid tõlgendusi.
- Tunneb keskaja periodiseerimise võimalusi ning oskab hinnata nende ajalooteaduse arengust tingitud tausta.
- Kasutab omandatud mõistelisi baaskategooriad.
- Valdab peamist kronoloogiat ning oskab kriitiliselt hinnata üksiksündmuste tähendust keskaegse ühiskonna kujunemisel.
- Tunneb keskaegse ühiskonna regionaalseid erinevusi ning suudab neid võrrelda.
- Oskab võrrelda keskaegset mõttemaailma antiigi ning uusaegsega.
- Demonstreerib populaarteadusliku ja teadusliku informatsiooni eristamise oskust.
Õppejõud
Priit Raudkivi, PhD
space