Vanaaeg (AIG6010.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6010.HT
vana ainekood
AIG6010
Õppeaine nimetus eesti k
Vanaaeg
Õppeaine nimetus inglise k
Ancient History
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade Muistse Lähis-Ida, Vana-Kreeka ja Vana-Rooma tähtsamatest ajalooallikatest, -sündmustest, ühiskonnast, riiklusest ja kultuurist ning ajaloolise ja kultuurilise arengu põhietappidest. Anda ülevaade vanaaja-spetsiifilistest põhimõistetest. Tutvustada tänapäeva ajalooteaduse kõige olulisemaid suundumusi vanaaja ajaloo uurimisel ning tõlgendamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vana-Idamaade ajalugu: ülevaade allikatest, Vana-Ida maailmariigid, kõrgkultuur ja selle koht maailma ajaloos. Vana-Kreeka ajaloo allikad ja kultuurimälestised. Hellenismi historiograafia. Kreeta-Mükeene. Ahhaia-Kreeka. Homerose ajajärk. Arhailine Kreeka. Klassikaline Kreeka. Aleksander Suure vallutused. Hellenistlik kultuur. Vana-Rooma ajalugu. Allikad ja historiograafia. Rooma-eelne Varajase vabariigi periood. Kodusõjad. Varajane keisririik. Rooma keisririik. Kristlik kirik. Lääne-Rooma hukkumine. Ida-Rooma riik.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:

Nimetab ja kirjeldab vanaaja peamisi riike ja kultuure ning defineerib nende arengu põhietappe.
Nimetab tähtsamaid vanaaja ajaloo allikaid perioodide ja kultuuride lõikes ning toob esile nende poolt edastatava informatsiooni eripära ning nende pakutavaid võimalusi mineviku mõistmiseks.
Valdab vanaaja-spetsiifilist baasterminoloogiat ning oskab seda kasutada ajastu ühiskondade ning kultuuride kirjeldamisel ja mõtestamisel.
Nimetab ja võrdleb tänapäeva ajalooteaduse kõige olulisemaid suundumusi vanaaja ajaloo uurimisel ning tõlgendamisel.
Toob vanaaja-spetsiifilisi näiteid informatsiooni erinevate teaduslike tõlgenduste kohta ja selgitab nende erinevusi.
Toob näiteid perioodispetsiifilise historiograafia ja erinevate sõlmküsimuste uurimise ajaloo kohta.
Demonstreerib iseseisvat materjali leidmise ja kriitiliselt hindamise oskust.
Õppejõud
Sergei Stadnikov, MA
space