Maailmapildi ajalugu (AIG6002.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6002.HT
vana ainekood
AIG6002
Õppeaine nimetus eesti k
Maailmapildi ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Cosmological Consepts
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on anda ülevaade tänapäevase maailmapildi kujunemisest ning arendada oskusi kriitiliseks analüüsiks käsitlemaks levinud mitteteaduslikke arusaamu maailma kohta. Kohustuslik neile, kes valivad kõrvalaine Ühiskonnaõpetus

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel antakse ülevaade maailmapildi kujunemisest antiikajast käesajani. Käsitletakse maailmapildi osatähtsust kultuuris ning teaduse, religiooni ja folkloori seoseid ning tähistaevaga seotud uskumuste ajalugu. Tutvustatakse tänapäevase teadusliku maailmapildi saamislugu ning selle erinevate tahkudega seotud probleeme. Üliõpilane peab koostama referaadi mahus 18000 trükimärki koos tühikutega.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane teab tänapäevase maailmapildi kujunemise põhifaase ja peamisi jooni, oskab kriitiliselt neid analüüsida. Oskab kirjeldada mitteteaduslikke arusaamu maailma kohta.


Õppejõud
dots Enn Kasak
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space