Eesti esiajalugu (AIE6048.HT)
space
Õppeaine kood
AIE6048.HT
vana ainekood
AIE6048
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti esiajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
Prehistory of Estonia
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tegemist on sissejuhatava ning laiemale kuulajaskonnale mõeldud loengusarjaga, tutvustamaks meie varasemat ajalugu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade Eesti esiajaloost alates esimeste inimasukate saabumisest kuni vallutuseni 13.sajandil. Esiajalugu käsitletakse perioodide kaupa, keskendudes aja jooksul toimunud muudatustele ning inimühiskonna arengule. Antakse ülevaade eri ajastutele omastest muististest ja esemeliikidest, põllumajanduse, ühiskonna ja ideoloogia muutustest. Käsitlemist leiavad ka Eesti arheoloogia ajalugu ning teoreetilise mõtte ja käsitlusviiside areng viimase kahesaja aasta jooksul. Kuigi loengusari hõlmab Eesti esiajalugu tervikuna, pannakse põhirõhk muinasaja viimastele perioodidele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Õpilane tunneb Eesti varasema ajaloo põhietappe, oskab neid omavahel eristada, teab sel ajal toimunud suuremaid muutuseid majanduses, ühiskonnas ja ideoloogias ning tunneb Eesti arheoloogia arengut viimase 200 aasta jooksul.


Õppejõud
Marika Mägi
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space