Baltisakslaste ajaloo põhijooned (AIE6026.HT)
space
Õppeaine kood
AIE6026.HT
vana ainekood
AIE6026
Õppeaine nimetus eesti k
Baltisakslaste ajaloo põhijooned
Õppeaine nimetus inglise k
Key features of Baltic German History
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ülevaade kujunemiseks baltisakslaste ajaloo põhijoontest ja selle tähendusest Eesti ajaloo kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengus räägitakse baltisakslaste ajaloo erinevatest perspektiividest keskajast 20. sajandini, puudutades ka uuemaid ajaloo uurimissuundi nagu soouuringuid ja keskkonnaajalugu.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane
• teab baltisaksa ajaloo põhijooni ja –fakte
• oskab nimetada andmeid mõningate tähtsamate baltisakslaste eluloost ja teab nende tähendust Eesti ajaloos
• teab baltisaksa ajaloo murdepunkte ning nende seoseid eesti ajalooga
• on võimeline kandma baltisaksa ajaloo tähenduse erinevaid interpretatsioone üle eesti kultuuri-, teadus-, poliitika, majandus-, religiooni-, keskonna- ja ühiskonnaajaloo konteksti
• suudab mõtiskleda rahvusliku ja rahvusülese ajaloo tähenduse üle
• suudab oma teadmisi ja analüütilisi tähelepanekuid selgelt ning keeleliselt korrektselt edasi anda suulises ja kirjalikus vormis
Õppejõud
Ulrike Plath, PhD
space