Eesti ajaloo põhiprobleemid (AIE6025.HT)
space
Õppeaine kood
AIE6025.HT
vana ainekood
AIE6025
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti ajaloo põhiprobleemid
Õppeaine nimetus inglise k
Main Problems of Estonian History
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada süvendatud teadmiste kujunemist mõnest kesksest ja olulisest Eesti ajaloo põhiprobleemist ning sellest, kuidas on neid vaadeldud ja tõlgendatud erinevates historiograafilistes traditsioonides (nt baltisaksa, eesti rahvuslikus, nõukogude ja tänapäeva ajalookirjutuses). Aidata arendada ajalooalase mõtteviisi kujunemist, kus on oluline mõista ajaloolise tõlgenduse ja narratiivi seotust oma ajastu kontekstiga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seekord on läbivaks vaatenurgaks valitud eestlaste vabaduse, iseolemise ja selle kaotamise-(taas)saavutamise ning võõrvõimu kehtestumise temaatika läbi ajaloo. Esimeseks oluliseks vaadeldavaks küsimuseks on sakslaste ja ristiusu ülemvõimu kehtestumine Põhja-Baltikumis, mida vaatenurgast sõltuvalt on peetud kas „muistseks vabadusvõitluseks” või progressiivseks integreerumiseks õhtumaade kristliku maailmaga. Teiseks käsitletavaks põhiprobleemiks on 20. saj toimunud eestlaste omariikluse saavutamine, mida on võimalik vaadelda kas eestlaste poliitilise iseseisvumise ja Vabadussõja või Venemaa kodusõdade ja klassisõja kontekstist lähtuvalt. Seminarides käsitletakse nende varakeskaja ja lähiajaloo pöördeliste sündmuste allikaid ja historiograafiat: vaadeldakse nii originaaluurimusi ja nende tõlgendusi mainitud sündmustest kui ka historiograafilisi ülevaateid mainitud valdkondadest. Vaadeldakse, kuidas mainitud teemad on läbi ajaloo polariseerinud ja koondanud eestlasi ja teisi piirkonna rahvusi mitmel teljel: nt meie-nemad, oma-võõras, eestlased-sakslased ja eestlased-venelased. Seminarides proovitakse mõista, kuidas ja miks erinevad narratiivid on omandanud identiteediloomes olulise positsiooni.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
1. Teesides ja seminarivestluses kasutab kursusel käsitletud Eesti ajaloo põhiprobleemide baasterminoloogiat.
2. Seminarivestluses ja lõpuessees loetleb kursusel käsitletud olulisi Eesti ajaloo põhiprobleeme ja kirjeldab neid käsitlenud erinevate koolkondade historiograafilisi nägemusi.
3. Seminarides ja lõpuessees võrdleb erinevate koolkondade nägemusi mainitud valdkondade käsitlemisel, toob välja nende erinevusi ja sarnasusi ning selgitab narratiivide erinevuste põhjusi.

4. Lõpuessees ja seminarivestluses defineerib ja sünteesib, kuidas kursusel käsitletud Eesti ajaloo põhiprobleemide narratiivid on seotud oma ajastu ja vaatenurga kontekstiga.
5. Demonstreerib akadeemilise orienteerumisoskuse omandamist ja teadusliku argumenteerimise oskusi seminarides, teesides ja lõpuessees.
Õppejõud
Helena Sepp, AI lektor, Mag. phil
space