Eesti kultuuri ajalugu (AIE6024.HT)
space
Õppeaine kood
AIE6024.HT
vana ainekood
AIE6024
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kultuuri ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Estonian Culture
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ülevaate kujunemiseks Eesti kultuuriajaloo omapärast, arenguprotsessi põhietappidest ning kultuuri kujunemist mõjutanud välis- ja siseteguritest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eestlaste igapäevase elukeskkonna ja eluviisi ning ainelise ja vaimse kultuuriruumi kujunemine ja areng läbi erinevate ajalooperioodide muinasajast ENSV likvideerumiseni. Eesti kultuuriajaloo defineerimine kultuuriteaduste kontekstis: kultuuriajalugu, folkloristika ja etnoloogia. Oluliste kultuuriimpulsside päritolu, sisu ja levimiskanalid ning nende seosed naaberalade ja saksa-baltisaksa kultuuriruumiga. Maarahva kujunemine eestlasteks: kuidas agraarne „vana eesti” talupojakultuur varakeskajast kuni 1860ndateni arenes mõisa, kiriku ja linnade mõjusfääris ning seejärel moderniseerumise tulemusena mitmekesistus ja teisenes moodsaks, urbaanseks eesti rahvuskultuuriks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
Loetleb Eesti kultuuriajaloo põhilisi arengujooni ja -etappe uusajal.
Kirjeldab Eesti kultuuriloo ühiskondlik-poliitilist konteksti.
Kasutab adekvaatselt Eesti kultuuriajaloo baashistoriograafiat ning faktoloogiat.
Hindab oma ja omandatud kultuuriilmingute vahekorda eesti kultuuris.
Võrdleb eesti kultuuriloolist arengut euroopaliku kultuuriloo taustsüsteemis.

Õppejõud
Helena Sepp
space