Eesti ajalugu (1945 - tänapäev) (AIE6023.HT)
space
Õppeaine kood
AIE6023.HT
vana ainekood
AIE6023
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti ajalugu (1945 - tänapäev)
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian History (from 1945 to Present Day)
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Eesti riikluse põhijoonte, arenguteede ja lähiajaloos toimunud ühiskondlike-poliitiliste protsesside mõistmiseks 20.saj teisest poolest tänapäevani.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti riikluse arengu põhijooned 20.sajandi teisest poolest tänapäevani. Eesti omariikluse probleemid geopoliitilise asendi taustal ja hindab riikliku arengu stsenaariume sõltuvalt suurriiklikust maailmapoliitikast. Riiklik-poliitilised otsused. Eesti arenguteed teiste Ida-Euroopa väikeriikide arengutega võrreldes. Eesti riikliku kestmise võimalikke strateegiaid toetudes ajaloolisele kogemusele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- Kirjeldab Eesti riikluse arengu põhijooni 20.sajandi teisest poolest tänapäevani;
- Rakendab Eesti lähiajaloo baasfaktoloogiat riiklik-poliitiliste otsuste hindamisel;
- Võrdleb Eesti arenguteed teiste Ida-Euroopa riikidega;
- Kirjeldab Eesti lähiajaloos toimunud poliitilisi ja ühiskondlikke protsesse ja nimetab nende põhjuseid;
- Kirjeldab Eesti omariikluse probleeme geopoliitilise asendi taustal;
- Formuleerib Eesti riikliku iseseisvuse kestmise võimalikke strateegiaid toetudes ajaloolisele kogemusele.
Õppejõud
Olev Liivik
space