Eesti ajalugu (1917-1944) (AIE6022.HT)
space
Õppeaine kood
AIE6022.HT
vana ainekood
AIE6022
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti ajalugu (1917-1944)
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian History (1917-1944)
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused mitmekülgse ülevaate kujunemiseks eestlaste omariikluse perioodi ajaloost: Eesti Vabariigi tekkest, eksistentsist ja likvideerumisest aastatel 1917–1944 ning selle historiograafilistest tõlgendustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti Vabariigi (1918-1940) ja selle iseseisvuse kaotuse (1939-44) problemaatika, arengujooned ja tõlgendused historiograafias.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane
Loetleb Eesti poliitilise-, kultuuri- ja majandusajaloo põhilisi arengujooni ja probleeme omariikluse saavutamis-, eksisteerimis- ja kaotusperioodil.
Kirjeldab Eesti ajaloosündmusi ja –protsesse perioodil 1914-1944 laiema maailma ajaloo konteksti osana.
Leiab seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel vaadeldava perioodi Eesti ajaloos.
Võtab kokku Eesti Vabariigi (1918-1940) olulised saavutused.
Interpreteerib loetud kirjanduses esitatud seisukohti ja esitab argumenteeritud seisukohti teemavaldkonna kohta oma essees.
Õppejõud
Helena Sepp, MA
space